Skip to main content
Precyzyjny monitoring gleby z bezprzewodowym, podziemnym systemem czujników Soil Scout

Utrzymanie terenów zielonych i upraw rolnych w doskonałej kondycji jeszcze nigdy nie było tak proste!

InSoil to wyłączny dystrybutor przełomowej technologii Soil Scout w Polsce opartej o najbardziej zaawansowane, w pełni bezprzewodowe, całkowicie zakopywane pod ziemią czujniki gleby oraz najnowocześniejsze rozwiązania monitorujące warunki glebowe – wilgotność, temperaturę i zasolenie. Oferowany przez nas system czujników umożliwia ciągłe monitorowanie gleby, niezależnie od pory roku i warunków pogodowych, a dokładne dane dostarczane w czasie rzeczywistym to możliwość podejmowania lepszych i szybszych decyzji w zakresie zarządzania terenami zielonymi.

Podziemny monitoring gleby – pełny i precyzyjny obraz warunków glebowych dla lepszego wzrostu trawy i upraw

Bezprzewodowe czujniki gleby to rozwiązanie z obszaru inteligentnego rolnictwa dla profesjonalistów zajmujących się:

  • uprawą roli, sadownictwem, ogrodnictwem;
  • utrzymaniem murawy na obiektach sportowych, m.in. boiskach, stadionach i polach golfowych;
  • utrzymaniem zieleni w przestrzeniach miejskich, m.in. w parkach, ogrodach i na terenach rekreacyjnych.

Najbardziej zaawansowany bezprzewodowy system pomiaru wilgotności gleby o szerokim zastosowaniu

System najnowocześniejszych bezprzewodowych czujników pozwala na uzyskanie precyzyjnych danych w czasie rzeczywistym na temat wilgotności, temperatury i zasolenia gleby. A zrozumienie warunków glebowych to najlepszy sposób na poprawę produkcji roślinnej i obniżenie kosztów prowadzenia upraw, m.in. dzięki optymalizacji zużycia wody i nawozów. To zupełnie nowe narzędzie w rolnictwie precyzyjnym, które ma na celu zwiększenie wydajności upraw, ograniczenie kosztów produkcji, zmniejszenie wpływu na środowisko i poprawę jakości produktów rolnych.

Bieżące pozyskiwanie i przetwarzanie informacji na temat gleby, a przez to poznanie jej właściwości, zrozumienie zachodzących w niej procesów związanych przede wszystkim z gospodarką wodną jest podstawą zrównoważonej produkcji rolnej.

Najlepsze rozwiązanie dla utrzymania idealnie zielonych i świetnie wyglądających alei golfowych i greenów . Umieszczone w strefie korzeniowej bezprzewodowe czujniki gleby stale monitorują wilgotność gleby, zasolenie i temperaturę poniżej darni, pozwalając wykonywać bardzo precyzyjne czynności związane z pielęgnacją pola golfowego – niezależnie od tego, czy chodzi o kontrolowanie nawadniania, czy planowanie nasadzeń.

Dzięki usłudze stałego monitorowania możliwe stało się:
• zminimalizowanie zużycia wody i nawozów,
• podejmowanie trafnych decyzji dotyczących rozbudowy systemu nawadniania bądź drenażu, poprzez wskazanie obszarów i punktów krytycznych, które potrzebują dodatkowego działania,
• przewidywanie przyszłego stresu roślin, a co za tym idzie reagowania na niepożądane warunki, zanim pojawią się objawy.

System bezprzewodowych czujników zakopanych całkowicie pod ziemią pozwala monitorować w czasie rzeczywistym wilgotność gleby, zasolenie i temperaturę w poszczególnych częściach boiska i zastosować indywidualny plan pielęgnacji murawy dla każdego jej obszaru. Umożliwia to zachowanie idealnie utrzymanej, jednolicie zielonej murawy przez cały sezon. Takiej, która gwarantuje komfort i bezpieczeństwo gry oraz jest łatwa w codziennej pielęgnacji.

Bezprzewodowe, niewidoczne czujniki umożliwiają kontrolę stanu gleby w parkach miejskich i na innych terenach rekreacyjnych po to, aby utrzymanie zieleni w mieście było efektywniejsze i tańsze. Znakomite narzędzie wspomagające zieloną transformację miast, a jednocześnie przyjazne zrównoważonej gospodarce wodnej na obszarach miejskich. Przyczynia się do poprawy jakości życia w mieście, zwiększa ochronę zasobów wodnych i przeciwdziała utracie różnorodności biologicznej poprzez dostarczanie dokładnych danych wspomagających pielęgnację terenów zieleni miejskiej.

Poznaj bliżej najnowocześniejsze rozwiązanie monitorowania warunków glebowych w czasie rzeczywistym ➤
System monitoringu warunków glebowych inny niż wszystkie

Bezobsługowe rozwiązanie

Dostarczany przez InSoil system czujników gleby to jedyne rozwiązanie, które można swobodnie zainstalować w myśl zasady Zakop i Zapomnij!

Po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu przez naszego technika uzyskujesz stały
i nieprzerwany dostęp do bieżących
wskaźników swojej gleby, jak również możesz prowadzić długofalowe obserwacje przewidując przyszłe zdarzenia.

Żywotność systemu do 20 lat

Niewielkich rozmiarów bezprzewodowe czujniki działają pod ziemią przez 20 lat – bez konieczności konserwacji – wysyłając dostępne dla Ciebie dane do usługi
monitorowania co 20 lub 60 minut.
Jednocześnie w żaden sposób nie zakłócają prac w terenie – zostały zabezpieczone przed naciskiem kół oraz działaniem
przyrody. To jednorazowa inwestycja,
która szybko się zwraca.

Możliwość dowolnego rozszerzania obszaru monitorowania

System czujników można stale i w prosty sposób rozbudowywać, powiększając swój wgląd w warunki glebowe na coraz większym obszarze. Możesz rozpocząć
prowadzenie pomiarów od 3 czujników rozmieszczonych w różnych lokalizacjach i rozbudowywać swój system stopniowo
w miarę możliwości i potrzeb..

Precyzyjny i inteligentny monitoring parametrów glebowych

Rozmieszczenie czujników w różnych
strefach i na zróżnicowanej głębokości zapewnia monitorowanie różnic w czasie rzeczywistym i umożliwia indywidualnie optymalne traktowanie każdego
obszaru. Przewagą nad innymi systemami
monitorowania gleby jest całkowita
bezobsługowość czujników oraz przyjazna, intuicyjna usługa monitorowania dostępna w telefonie, tablecie lub komputerze
tak, abyś w każdej chwili miał wgląd
w swoją glebę!

Dane w czasie rzeczywistym

Czujniki dostarczają dane w czasie rzeczywistym – przed nawodnieniem,
w trakcie i po jego przeprowadzeniu. Dzięki temu można reagować niezwłocznie zanim roślinność ulegnie uszkodzeniu. Pokazują również dane długofalowe, co umożliwia utrzymanie wilgotności gleby na pożądanym poziomie i prowadzi do optymalizacji kosztów nawadniania w dłuższej perspektywie.

Poprzez obserwację zmienności w czasie wilgotności gleby oraz stanu zasolenia możesz zużywać dokładnie tyle wody oraz nawozu ile jest naprawdę potrzebne.

Sposób na „zrozumienie gleby”

Czujniki działają poza zasięgiem wzroku przez lata, ukazując długoterminowy obraz zachowania gleby. W rezultacie otrzymuje się możliwość dokładnego i świadomego zarządzania glebą zamiast zgadywania. Umożliwiają gromadzenie danych z wielu lat, analizowanie ich i wykorzystywanie w przyszłości.

Dowiedz się więcej, dlaczego warto sięgnąć po monitoring parametrów glebowych proponowany przez Insoil.

Monitoring gleby oferowany przez InSoil to odpowiedź na wyzwania nowoczesnej uprawy roślin

W InSoli zajmujemy się dystrybucją i wdrożeniem najbardziej zaawansowanego technologicznie systemu czujników do monitoringu gleby, który przynosi wymierne korzyści w rolnictwie i utrzymaniu terenów zielonych, w tym pól golfowych, parków i boisk. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty i bezpłatnej wyceny wdrożenia systemu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI